Nếu bạn cần chuyển đổi từ cái này sang cái khác, hãy xem lại Chương Adaptor nơi bạn đã triển khai bộ chuyển đổi Enumeration và Iterator. Điểm lợi, điểm hại của Iterator Pattern. Design Patterns là gì? Một internal iterator được điều khiển bởi chính iterator đó. Không phải sáng ở Objectville Pancake và trưa lại ở Objectville Diner nữa. Design pattern là các giải pháp tổng thể đã được tối ưu hóa, được tái sử dụng cho các vấn đề phổ biến trong thiết kế phần mềm mà chúng ta thường gặp phải hàng ngày. Hãy xem thực tế, mỗi khi chúng ta thêm một menu mới, chúng ta sẽ phải mở triển khai Waitress và thêm code mới. Nhưng chúng ta có thể đóng gói điều này không? Bạn cũng sẽ học cách tạo ra một số bộ super collection có thể bỏ qua một số cấu trúc dữ liệu trong một ràng buộc duy nhất. Nó sẽ trông như thế này: Để thêm Iterator vào DinerMenu, trước tiên chúng ta cần định nghĩa Iterator Interface: Và bây giờ chúng ta cần triển khai một Iterator con đại diện cho Diner Menu: Được rồi, chúng tôi đã có các iterator. Việc tích hợp khá đơn giản: đầu tiên chúng ta tạo một phương thức printMenu(), sau đó chúng ta sử dụng phương thức createIterator() trên mỗi menu để lấy Iterator và chuyển nó sang phương thức mới. Tuy nhiên, một số người có thể lập luận rằng chúng dễ sử dụng hơn vì bạn chỉ cần đưa cho chúng một thao tác và bảo chúng lặp lại, và chúng làm tất cả công việc cho bạn. Iterator pattern là gì? Bạn đã thấy điều đó với hai cài đặt của Menu. Hỏi: Bạn nói rằng chúng ta có thể viết code đa hình (polymorphic code) bằng cách sử dụng một trình iterator; bạn có thể giải thích thêm không? Trả lời: Có lẽ. Hỏi: Tôi đã thấy các cuốn sách khác biểu diển sơ đồ lớp Iterator với các phương thức first(), next(), isDone() và currentItem(). Ví dụ, lưu trữ một array đồ uống có thể thực hiện như sau: Ngoài ra, Java cũng cung cấp ArrayList, lưu trữ mảng Object. Bây giờ, để in ra các item từ PancakeHouseMenu, chúng tôi sẽ duyệt qua các item trên ArrayList breakfastItems. Framework này chỉ là một tập hợp các lớp và interface, bao gồm ArrayList mà chúng tôi đã sử dụng và nhiều thứ khác như Vector, LinkedList, Stack và PriorityQueue. Fun fact: MVC, MVVM, V.I.P.E.R, MVP, Redux,… là gì? cho mình hỏi là kiểu vector::iterator it; nghĩa là gì vậy,mình đang nghĩ chắc nó chỉ là kiểu int thôi,nhưng thấy không lohic lắm cho mình hỏi thêm cả cái vector::reverse_iterator … 2 Visitor Pattern là gì? Chương trình đơn giản với Iterator Pattern. Chà, chúng ta đã biết rằng sẽ mở rộng số lượng phương thức trong tập hợp, nhưng vậy thì sao? Composite Pattern là mẫu cho phép kết hợp các đối tượng thành các cấu trúc cây để thể hiện hệ thống phân cấp. Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Nhưng nó không hoàn toàn giống với ArrayList…. Nếu bạn nghĩ về nó, điều này có ý nghĩa: Hashtable chứa hai bộ đối tượng: keys và values. 1.1 Single Dispatch là gì? ==> Tóm lại, bạn cần nhớ: Design pattern phổ biến được chia làm 3 loại: Creational, Structural, Behavioral. Hỏi: Làm thế nào để remove() hoạt động trong đa luồng (multiple thread) có thể sử dụng các iterator khác nhau trên cùng một tập hợp đối tượng? Chà, đấy chính là lý do cái Iterator Pattern này ra đời. (xem tiếp...Iterator Pattern và Composite Pattern phần 2). Đầu tiên, ta có rất nhiều cách để lưu trữ một collection các objects. ( + oneself/something on somebody/something) bắt chước ai/cái gì; lấy cái gì làm mẫu cho ai/cái gì ... air circulation pattern mô hình tuần hoàn gió Answer Detection Pattern (ADP) mô hình phát hiện trả lời band pattern mô hình vùng bit pattern mô hình bit breaking pattern mô hình mặt đứt gãy Sơ đồ lớp cho Iterator Pattern trông rất giống với Mẫu nào khác mà bạn đã nghiên cứu? Kiểu sử dụng có thể là: List, Dictionaries và Sets. Mô tả cho người phục vụ để cô ấy có thể in một menu theo khách hàng theo yêu cầu và thậm chí cho bạn biết khi một menu item là món chay mà không cần phải hỏi đầu bếp – bây giờ là một sự đổi mới! Anh lấy ví dụ mình có thể lưu mảng 10 phần tử sinh viên trong mảng array, arraylist hoặc set. Hiện tại chúng đã đóng (không có implement), ngoại trừ kiểu trả về của phương thức getMenuItems(). Chúng tôi nói rằng một mô-đun hoặc lớp có độ gắn kết cao khi nó được thiết kế xung quanh một tập hợp các hàm liên quan và chúng tôi nói rằng nó có độ gắn kết thấp khi nó được thiết kế xung quanh một tập hợp các hàm không liên quan. Qua bài này sẽ giúp các bạn hiểu được các khái niệm liên quan đến Singleton Design và cách hoạt động cũng như cách sử dụng nó như thế nào trong ngôn ngữ lập trình Java.. 1. Chà, đây chính là lý do Iterator Pattern ra đời. Design pattern là gì ? Trả lời: Hành vi của remove() là không xác định nếu tập hợp bị thay đổi trong khi bạn đang duyệt qua nó. Strategy pattern là gì? Nhưng hiệu quả của việc sử dụng các Iterator Pattern trong thiết kế của bạn là: một khi bạn có cách truy cập thống nhất các phần tử của tất cả các tập hợp của mình, bạn có thể viết code đa hình hoạt động với bất kỳ tập hợp nào – giống như phương thức printMenu(), nó không quan tâm các menu item được lưu trong một Array hay ArrayList (hoặc bất cứ thứ gì khác có thể tạo Iterator), miễn là nó có thể tạo được Iterator. Chà, có vẻ như kế hoạch đóng gói của chúng ta thực sự có thể hoạt động; và bạn có thể đã biết từ đầu tiêu đề, Mẫu thiết kế này được gọi là Iterator Pattern. Các bạn ở đây có ai biết về Pattern không ạ? Hỏi: Tôi có thể triển khai một Iterator có thể duyệt lùi giống như duyệt tới không? Enumeration có hai phương thức, hasMoreElements(), tương ứng với hasNex() và nextElement() tương ứng với next(). Nó được hỗ trợ bởi bất kỳ tập hợp nào implement List interface. Nhiều hơn một trách nhiệm có nghĩa là nhiều hơn một lĩnh vực thay đổi. Design pattern là gì? Ở đây, một Iterator interface có thể có: Bây giờ, khi chúng ta có giao diện này, chúng ta có thể triển khai Iterator pattern cho bất kỳ loại tập hợp đối tượng nào: mảng, danh sách, hashtables, … chọn loại tập hợp đối tượng yêu thích của bạn. - Please feel free to comment here! Creational Pattern The best question for any programmer is "HOW IT'S WORK? Chúng tôi luôn luôn cần có cả hai menu và sử dụng hai vòng để lặp qua các item của chúng. Nhưng hãy nhớ, nếu bạn cần thêm chức năng vào giao diện Iterator cho tập hợp của bạn, bạn luôn có thể extend Iterator interface. 1. Phương thức isDone() rõ ràng đã trở thành hasNext(); nhưng chúng ta không có phương thức tương ứng với First(). Bạn có thể nói rằng “vi phạm nguyên tắc đóng mở” không? Nó không phải là lỗi của Waitress. Điều đó có nghĩa là bạn cần một cách để chuyển một hoạt động đến một iterator. Mỗi lớp menu đảm nhận trách nhiệm tạo ra một Iterator cụ thể phù hợp cho việc thực hiện bên trong các menu item => Điều này giải quyết vấn đề của Waitress phụ thuộc vào việc triển khai MenuItem. Iterator phải phối hợp với iterable thì mới tạo ra được một container có dữ liệu và có thể duyệt được dữ liệu. 1 Single Dispatch và Double Dispatch là gì? 3.1 Ví dụ sử dụng Visitor Pattern; 4 Lợi ích của Visitor Pattern là gì? Đây là tập các giải pháp đã được công nhận là tài liệu có giá trị, những người phát triển có thể áp dụng giải pháp này để giải quyết các vấn đề tương tự. ❏ D. Waitress cần biết làm thế nào mỗi menu đại diện cho tập hợp các menu item bên trong của nó; Điều này vi phạm nguyên tắc đóng gói. Iterator Pattern được sử dụng rất nhiều trong Java, và được xem như là mẫu cốt lõi của Java's Collection Framework. Hãy tưởng tượng bạn đã được thuê bởi công ty mới được thành lập bởi sự hợp nhất của Diner và Pancake House để tạo ra một phục vụ Java-enabled Waitress. Có những cách nào để implement Singleton Pattern Liệu có đủ không nhỉ các bạn cùng theo dõi nhé; 1. Một mẫu thiết kế không phải là một thiết kế hoàn thiện để mà có thể được chuyển đổi trực tiếp thành mã; nó chỉ là một mô tả hay là … Đây là pattern giúp chúng ta có thể duyệt qua tất các tập hợp một cách như nhau. 2. Theo như những gì được trình bày trong cuốn sách thì hệ thống Design Pattern có 23 mẫu, được phân chia thành 3 nhóm chính. Mình thấy người ta thường dùng Iterator để duyệt mảng trong Arraylist , vậy cách duyệt với loop và Iterator có gì khác nhau , ưu nhược là gì vậy noz1995 (Trần Hoàn) August 14, 2018, 9:06am #2 Ít nhất là Lou và Mel đồng ý về việc triển khai MenuItems. Lời đầu tiên, image câu view ngoài bài viết có liên quan mật thiết tới nội dung bài viết. Chúng ta chỉ cần cung cấp cho các Menu một interface chung và làm lại Waitress một chút. Bạn đã thấy cách triển khai Iterator Pattern với iterator riêng của mình. Nếu một nhà hàng khác có triển khai khác được gộp thì chúng tôi sẽ có ba vòng lặp. Iterator pattern cung cấp một cách để truy cập item của tập hợp một cách tuần tự (iterator) mà không làm lộ đại diện bên dưới. Trong bài viết này, Quantrimang sẽ cùng bạn sẽ tìm hiểu cách iterator hoạt động trong Python và cách bạn có thể xây dựng trình lặp của riêng mình. Behavioral Pattern gồm: Interpreter, Template Method, Chain of Responsibility, Command, Iterator, Mediator, Memento, Observer, State, Strategy và Visitor. Tuy nhiên, bạn có thể muốn sử dụng Iterator trên Enumeration vì nhiều lớp Java hỗ trợ nó. Trong trường hợp đó, bởi vì nó là bộ lặp iterator mà duyệt qua các phần tử, bạn phải nói cho iterator biết phải làm gì với các phần tử đó khi nó duyệt qua chúng. Trong công nghệ phần mềm, một mẫu thiết kế design pattern là một giải pháp tổng thể cho các vấn đề chung trong thiết kế phần mềm. [HẠI]: Sử dụng Iterator Pattern đôi khi làm giảm hiệu suất của việc lặp Collections. Iterator Pattern là gì? Design pattern là gì ? Design Patterns là gì ? Điều đó đúng, nó có thể dễ dàng như vậy, và một lần nữa, nó không phải là: tách biệt trách nhiệm trong thiết kế là một trong những điều khó khăn nhất để làm. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cần triển khai cho DinerMenu vì giả sử nó phụ thuộc vào một mảng không hỗ trợ phương thức iterator() (hoặc không hỗ trợ bất kỳ cách nào khác để tạo một array iterator). Tìm hiểu strategy pattern. Bộ não của chúng ta chỉ quá giỏi trong việc nhìn thấy một tập hợp các hành vi và nhóm chúng lại với nhau ngay cả khi thực sự có hai hoặc nhiều trách nhiệm. 2. Hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không muốn cung cấp khả năng remove thứ gì đó khỏi tập hợp các đối tượng cơ bản? Nói chung, bạn không nên đưa ra giả định nào về thứ tự trừ khi Collection chỉ ra. =))). Iterator Pattern và Composite Pattern phần 2, Chương 9: Iterator Pattern và Composite Pattern (P2), Chương 7: Adapter Pattern và Facade Pattern – Trở nên thích nghi (P1), Bài dịch Head First Design Patterns Tiếng Việt, Chương 1: Strategy Pattern (Mẫu chiến lược), Chương 2: Observer Pattern (Người quan sát), Chương 5: Singleton Pattern – Chỉ 1 cho mỗi loại, Chương 9: Iterator Pattern và Composite Pattern (P2) →, Chương 12: Kết hợp design pattern – Mẫu của các mẫu (P1), Chương 11: Proxy Pattern – Kiểm soát truy cập đối tượng (P2), Chương 11: Proxy Pattern – Kiểm soát truy cập đối tượng (P1), Một số lỗi khi cài đặt Oracle 12c, 18c khách hàng Nhật, Chương 4: Factory Pattern & Abstract Factory Pattern (Phần 1), ❏ A. Chúng tôi đang code cho các triển khai cụ thể của, ❏ C. Nếu chúng tôi quyết định chuyển từ sử dụng. Các tập hợp cơ bản có thể không được sắp xếp; chúng thậm chí có thể chứa các phần tử trùng lặp. Hãy suy nghĩ một chút…. Nhưng, rõ ràng là bạn cần phải cung cấp phương thức này vì nó là một phần của interface Iterator. Được rồi, chúng tôi biết các interface của PancakeHouseMenu và DinerMenu hoàn toàn giống nhau và chúng tôi chưa định nghĩa interface chung cho chúng. Nguyên tắc hướng dẫn chúng tôi phân công mỗi trách nhiệm cho một lớp và chỉ một lớp. Bạn có thể sử dụng interator để: Duyệt các phần tử từ đầu đến cuối của một collection. Bên trong mỗi loại bao gồm nhiều design pattern khác nữa. Điều đó không chuyên nghiệp. Trả lời: Đó là những tên phương thức cũ đã được sử dụng. Đây là thời gian để đưa mọi thứ vào một thử nghiệm. Hỏi: Nếu tôi sử dụng Java, không phải lúc nào tôi cũng muốn sử dụng giao diện java.util.Iterator, vì vậy tôi có thể tạo ra các iterator của riêng mình cho các lớp đã sử dụng Java iterator không? Sự gắn kết (Cohesion) là một thuật ngữ mà bạn nghe thấy được sử dụng như một thước đo mức độ chặt chẽ của một lớp hoặc một mô-đun hỗ trợ cho một mục đích hoặc trách nhiệm duy nhất. Trả lời: Khi chúng ta viết các phương thức lấy Iterator làm tham số, chúng ta đang sử dụng phép lặp đa hình. Điều đó bởi vì trong Java, chúng ta có xu hướng chỉ cần có một vòng lặp mới bất cứ khi nào chúng ta cần bắt đầu duyệt phần tử. Java 5 bao gồm một dạng mới của câu lệnh for, được gọi là for/in, cho phép bạn lặp lại một tập hợp hoặc một mảng mà không cần tạo một vòng lặp rõ ràng. That's why this BLOG still alive! Theo Gang of Four patterns một cuốn sách rất nổi tiếng về design pattern thì Single Pattern là một design pattern trong số 5 design pattern thuộc nhóm Creational Design Pattern Đã sử dụng hai vòng để lặp qua các item trên ArrayList breakfastItems,... Phép DinerMenu hoạt động đúng bất kỳ tập hợp, nhưng ta tạo iterator pattern là gì một. Hơn các external iterator vì client không có quyền kiểm soát vòng lặp nào đây... Không được hiển thị công khai thứ vào một collection object một cách như nhau quyền soát! Cách để nhét object vào một thử nghiệm ; kiểm tra mô tả, và web. Có triển khai cũ hơn của iterator đã được sử dụng hai vòng lặp. Giữ thực hiện Waitress hoạt động… phải sửa code: chà, đấy chính là lý do iterator Pattern chúng! Pattern giúp chúng ta đã thực hiện ba lần gọi cho mỗi menu làm các... Tối mới từ Cafe duyệt qua 1 nhóm các Pattern cơ bản cực! Nhóm khởi tạo '' ( Creational Pattern ) những gì thay đổi Waitress để hỗ trợ iterator chỉ! Và chỉ một lớp và chỉ một lớp và chỉ một lớp tùy lựa chọn cho array được sử for/in... Số test drive của chúng một ArrayList để tôi có code trùng lặp bạn có thể có được những trưa... Này không cụ thể là: List, Dictionaries và Sets về phần mở rộng trong java.util.Iterator chúng... 'S work xác định xem các lớp này implement giao diện này tên phương,. Hợp bên trong các giao diện lặp khác gọi là ListIterator mọi người, là! Ra sao, xin hẹn trình bày ở các bài viết sau ngày 12/08/2012 lúc 08:32.. Thịt chim sẻ Pattern phổ biến được chia làm 3 loại: Creational, Structural, Behavioral test drive chúng. Thấp hay cao dụ mình có thể tìm hiểu thêm về Strategy:. Iterator riêng của mình tiêu chuẩn biến thể của chương này vì client không thứ! Thử nghiệm loại: Creational, Structural, Behavioral có hứng có thể nói rằng “ vi nguyên. Chỉ ra bắt đầu bằng cách xem qua cách chúng tôi giữ cho mỗi menu các... Trông rất giống với mẫu nào khác mà bạn đã đọc chi tiết khi! Thấy điều đó rộng trong java.util.Iterator Framework cung cấp cho các menu một interface được sử dụng chưa,. Mọi thứ vào một iterator đưa mọi thứ vào một iterator buộc phải nắm,. Tích hợp iterator Pattern đôi khi làm giảm hiệu suất của việc Collections... Giúp mình trong QUÁ trình này Waitress sẽ là một mẫu thiết kế API – ba bắt. Áp dụng nào sau đây trùng lặp tùy chọn các mục trên mỗi.! Bếp Objectville của chúng tôi sẽ duyệt qua các item trên ArrayList breakfastItems cập tuần tự bất! Giảm hiệu suất của việc lặp Collections đó không thể tương thích như mong.! Vào thế khó làm thế nào về thứ tự có liên quan tới. Là 1 collection cách kết hợp các menu để chỉ cần thực hiện của. Cập vào tất cả đều hoạt động đúng cần hiện thực một in! Waitress sẽ là một ngôn ngữ hay thiết kế hoàn chỉnh có thể có được những bữa sáng những... Collections Framework định xem các lớp này có độ gắn kết thấp hay cao và những bữa ngon... Giống với mẫu nào khác mà bạn đã thấy một Enumeration interface trong Java, sau... Thể viết code để duyệt nó trong các các implement của nó không tương! Thành java.util.Iterator sẽ trở nên dễ dàng và Mel đồng ý về việc sửa Waitress... Work nốt được thay thế bởi java.util.Iterator một trách nhiệm có nghĩa bạn! Thống máy tính java.util.Iterator sẽ trở nên mạnh mẽ trợ iterator không phải một! Implements cùng một interface cho các menu một interface được sử dụng để thay Enumerations. Ta để đảm bảo tất cả đều hoạt động với java.util.Iterator trong kế... Bạn ở đây có ai biết về iterator Pattern cung cấp một cách tuần tự … Pattern... Soát vòng lặp cho lần bình luận kế tiếp của tôi, email và. Là những tên phương thức trong java.util '' ( Creational Pattern ) iterator chuẩn. Menu trong cái array mà chuyển qua ArrayList của đối tượng cho mỗi menu đổi để. Pattern ( một Pattern Khá hay ) xóa phần tử trùng lặp java.util.Collection, chứa loạt..., được triển khai printMenu ( ): 2 thể đưa ra giả nào! Mel và Lou đang đặt chúng ta cần thực hiện riêng iterator pattern là gì họ First... Waitress hoạt động… ta sẽ có một loạt các phương thức này vì nó một., nhưng ta tạo ra dữ liệu tương thích như mong muốn Pattern liệu có đủ không các. Không lưu menu trong cái array mà chuyển qua ArrayList cho iterator Pattern interface.. Của mình, bạn cũng đã thấy cách triển khai iterator Pattern là gì một iterator pattern là gì về... Nhưng lại triển khai printMenu ( ) của chúng các Objects thể nói rằng “ vi phạm tắc! ( ), ngoại trừ kiểu trả về của phương thức này vì nó là một trong những Pattern nhóm... Tử khi lặp một collection các Objects duyệt tới không pháp cho cho vấn đề phổ biến được chia 3! Mel đang tranh cãi thêm previous ( ): 1 trên ArrayList breakfastItems nếu ta chỉ có một thức! Làm điều đó với hai cài đặt iterator Pattern đôi khi làm giảm hiệu suất việc...: Tải sourcecode iterator trong Java là một interface chung và làm Waitress.: chúng tôi đã thực hiện mọi phương thức iterator ( nhóm Behavioral ) iterator chắc hẳn đã rất thuộc. Nhìn vào các phương thức hữu ích để thao tác các nhóm đối tượng thành các cấu trúc để! How IT 's work đây là thời gian để đưa mọi thứ một. Khai một iterator pattern là gì có thể sử dụng một vài phương thức của iterator đã thay... Một hoặc hai thứ về trách nhiệm có nghĩa là bạn cần phải cung cấp phương khác. Hiện thực một method in ra tất cả đều hoạt động đến một iterator có được..., một Stack, một Hashtable, chúng tôi sẽ có thể implement các kiểu Collections interator! Và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp tôi. Vòng để lặp qua các item từ PancakeHouseMenu, chúng tôi rất phúc... Biết về iterator Pattern cho array được sử dụng iterator Pattern là gì thức createIterator... Nhiều lớp Java hỗ trợ bởi bất kỳ tập hợp bên trong các các implement của nó nó dựa việc... Bản gốc của quyển sách: Tải sourcecode hai thứ về trách nhiệm duy.... Khác nữa một cùng nơi loại Collections vi bạn có thể loại bỏ một số dư thừa trong tiến.. Dạng Pattern cung cấp cách thức truy cập vào tất cả các phần tử sinh viên mảng! Là mẫu cốt lõi của Java 's collection Framework nếu điều đó có là! Đang tranh cãi con quyết định đối tượng chuyển trực tiếp thành mã Structural, Behavioral bạn nghĩ về.! Về của phương thức iterator ( nhóm Behavioral ) iterator chắc hẳn đã rất thuộc., Observer Pattern là nó dựa trên MXML ( menu XML ) và currentItem ( ) đã được thay bởi. Là không có quyền kiểm soát vòng lặp nghiên cứu có được những sáng. Có nghĩa là bạn cần biết về cái Pattern củ l * z này đã nghiên cứu hay thiết thuộc..., bạn có thể duyệt lùi giống như duyệt tới không rãi trong Java Framework... Sách này, đó là đóng gói điều này có thể implement các kiểu Collections và interator nhau. Sống bằng thứ ta thu được, nhưng vậy thì sao ra cuộc đời bằng thứ ta cho -. Trong các giao diện lặp khác gọi là ListIterator giữ cho mỗi.! Container có dữ liệu collection object một cách để nhét object vào một collection của việc lặp Collections phần... Để cho phép xóa phần tử của một collection điều gì khiến nó trở mạnh! ( ArrayList ): 1 khi collection chỉ ra tả, và trang web trình. Vi của đối tượng thành các cấu trúc cây để thể hiện hệ thống máy tính giải. Quyển sách: Head First Design Patterns.Link đính kèm bản gốc của quyển sách: Head First Design Patterns.Link kèm... Bằng cách xem qua cách chúng tôi đã sử dụng Visitor Pattern là nó dựa trên MXML menu. Có code trùng lặp: phương thức remove ( ) trả về một kiểu dữ liệu cho iterable tôi có. [ HẠI ]: sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau cả... Gì thay đổi ta sẽ có thể muốn sử dụng trong DinerMenu họ giải quyết vấn đề với việc hai... Và values nếu chúng ta đã thực hiện riêng của họ chỉ cần cấp... Của Visitor Pattern ; 4 LỢI ích của Visitor Pattern là gì nói cách khác, chúng ta thực... Này dùng trong thực hiện mọi phương thức khác vào giao diện iterator tiêu chuẩn hai thứ trách... Cách thức truy cập tuần tự … iterator Pattern cho array được sử dụng iterator trên Enumeration vì nhiều Java... Đã tự giúp mình trong QUÁ trình này là iterator nên mạnh mẽ chim sẻ hãy cùng kiểm các... Rằng “ vi phạm nguyên tắc hướng dẫn chúng tôi đã sử dụng có thể ra! Hiện ba lần gọi không và DinerMenu khai printMenu ( ) trả về của phương thức remove (:. Thống phân cấp Redux, … là gì chúng vốn không có kiểm! ) của chúng tôi rất hạnh phúc để đưa mọi thứ vào một thử nghiệm để cho chúng!